Επιλογή Σελίδας

Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις του Elixir of Life

Εδώ θα αναφέρονται οι όροι και προϋποθέσεις που διέπουν το ηλεκτρονικό κατάστημα. Το elixiroflife.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου. Τα προϊόντα που παρέχονται στο Elixir of Life είναι της ατομικής εταιρείας Qubis – ΚΑΦΤΑΚΗΣ ΕΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (εφεξής Εταιρεία). Η εταιρεία εδρεύει στο Ηράκλειο, Χαριλάου Τρ. 35,  τηλ επικοινωνίας 6944590343, ΑΦΜ: 103540492, ΔΟΥ: Ηρακλείου και Αρ. ΓΕΜΗ: 77283227000.

Πριν ξεκινήσετε την περιήγησή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και πριν από κάθε συναλλαγή σας βεβαιωθείτε ότι έχετε συμβουλευτεί και αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις. Οι όροι ισχύουν και εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος. Κάθε χρήση της σελίδας συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεσή σας με τους όρους αυτούς.

Όροι και προϋποθέσεις για διαδικτυακή πολιτική

Η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της εταιρείας Qubis www.elixiroflife.gr (εφεξής ΗΚ) υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του ΗΚ αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης του ΗΚ. Εάν οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις δεν γίνουν αποδεκτοί από τον επισκέπτη/ χρήστη, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ΗΚ.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Ορισμός περιεχομένου

Όλο το περιεχόμενο του ΗΚ, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων και όσων σαφώς προκύπτουν ότι κάτοχοί τους είναι τρίτοι (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

Η Εταιρεία διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα  αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Το περιεχόμενο του ΗΚ διατίθεται στους επισκέπτες και/ή χρήστες του για προσωπική χρήση. Υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της Εταιρείας. Μετά την αποδοχή των όρων επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του περιεχομένου, ολική ή μερική. Η μόνη προϋπόθεση είναι ότι το αναπαραγόμενο προϊόν θα πρέπει να είναι ελεύθερα διαθέσιμο.  Επίσης η δημοσίευση μέσω του διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου πρέπει να συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια της Εταιρείας ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Περιορισμοί

Δεν επιτρέπεται η έντυπη και ηλεκτρονική αναπαραγωγή των πληροφοριών που βρίσκονται καταχωρημένα στην ιστοσελίδα, αλλά μόνον η προσωπική χρήση. Απαγορεύεται αυστηρώς η με οποιαδήποτε μορφή αναδημοσίευσή του περιεχομένου σε άλλο ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο. Σε κάθε περίπτωση δε, η χρήση των πληροφοριών αυτών γίνεται υπό την απόλυτη ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη και ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία, η οποία τις ανήρτησε στο παρόν ΗΚ.

Τα περιεχόμενα που βρίσκονται ανηρτημένα στο ΗΚ αποτελούν προσωπικά πονήματα και περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας. Τα κείμενα είναι σύμφωνα με τον νόμο «προϊόντα της διάνοιας» προστατευόμενα από τις νομοθετικές διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ειδικότερα προστατεύεται από τον Ν. 2121/1993 και από τους σχετικούς κανόνες δεοντολογίας του διαδικτύου.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος ΗΚ και φέρουν τα σήματα της Εταιρείας αποτελούν δική της πνευματική ιδιοκτησία.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του παρόντος ΗΚ, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία από την σχετική ενότητα στην ιστοσελίδα.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη του ΗΚ υπόκεινται στους όρους της παρούσας σελίδας. Υπόκεινται και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Συνεπώς, οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις της προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες του ΗΚ παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις για τυχόν αλλαγές. Επίσης αναφέρεται πως η συνεχής χρήση του ΗΚ συνεπάγεται ότι οι χρήστες αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Χρήση προσωπικών δεδομένων και GDPR

Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών του ΗΚ, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν. Συλλέγουμε τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν με σκοπό την αγορά προϊόντων που είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο, καθώς κι άλλα στοιχεία που αφορούν στο εν λόγω άτομο. Σε κάθε περίπτωση το ΗΚ είναι απόλυτα συμβατό και συμμορφώνεται με τον κανονισμός 2016/679 της ΕΕ (GDPR).

Η Εταιρεία δε θα διαθέσει προς πώληση ούτε θα διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών του ΗΚ σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η Εταιρεία είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες. Είτε αυτό αφορά  σε λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών της ή σε άλλους λόγους.

Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκάστοτε διαχειριστή του ΗΚ προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Διαλογή προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία μπορεί – μελλοντικά – να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του ΗΚ χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες. Για παράδειγμα μπορεί να χρησιμοποιήσει cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή μας (browser) κατά την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του ΗΚ, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/ χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το ΗΚ συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις που επισκέπτεται ο επισκέπτης/ χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του ΗΚ.

Ο επισκέπτης/ χρήστης του ΗΚ μπορεί να ρυθμίσει το Web Browser κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης των συγκεκριμένων σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις σελίδες αυτές.

Τέλος, το παρόν ΗΚ περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων. Αυτό αφορά σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

Περιορισμός ευθύνης της Εταιρίας – Δήλωση αποποίησης

Όροι και προϋποθέσεις για περιορισμό ευθύνης

Το περιεχόμενο του ΗΚ διατίθεται «ως έχει» και η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού  για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει προ της παραγγελίας και παραλαβής των προϊόντων την εταιρεία για αλλεργίες και γενικά για δερματολογικά ή σωματικά προβλήματά του εγγράφως, άλλως βεβαιώνει με την ολοκλήρωση της παραγγελίας ότι ουδέν πρόβλημα αντιμετωπίζει.

Η Εταιρεία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ΗΚ στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.

Επίσης, η εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι το ΗΚ ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση η Εταιρεία.

Η εταιρεία παρέχει εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων της. Επίσης εγγυάται ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους.

Δήλωση αποποίησης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.elixiroflife.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά προβλήματα παρουσιασθούν στους χρήστες. Είτε αυτά αφορούν την πρόσβαση στον εν λόγω δικτυακό τόπο ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτόν και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης το ΗΚ ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω των ιστοσελίδων του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Το ΗΚ παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών του ΗΚ. Οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης.

Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την Εταιρεία. Επιπλέον η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης του ΗΚ αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων του, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις του ΗΚ, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο και το κοινοτικό δίκαιο. Επίσης διέπονται από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Σε αυτή την περίπτωση αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας του ΗΚ και του επισκέπτη/ χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του ΗΚ από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου του Ηρακλείου Κρήτης.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή του ΗΚ παρακαλούμε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του ΗΚ που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε.

Παρεχόμενες πληροφορίες & διαθεσιμότητα προϊόντων

H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την πληρότητα, την εγκυρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, συγκεκριμένα των πληροφοριών που αφορούν στα παρεχόμενα από το ΗΚ προϊόντα με κάθε επιφύλαξη για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη.

Όλα τα προϊόντα που παρουσιάζονται στο www.elixiroflife.gr και φέρουν την ένδειξη «Διαθέσιμο» στο πεδίο της Διαθεσιμότητας είναι άμεσα διαθέσιμα προς αποστολή. Σε περίπτωση που υπήρξε λάθος στην διαθεσιμότητα των προϊόντων δεσμευόμαστε στην επιστροφή χρημάτων για το συγκεκριμένο προϊόν συν τυχόν έξοδα αποστολής.

Τέλος, στην περίπτωση που ένα προϊόν εμφανίζεται ως «Out of stock» δεν θα είναι διαθέσιμο για παραγγελία, μέχρι να ανανεωθεί ξανά το απόθεμά μας.

Διαδικασία Παραγγελίας & Αγοράς Προϊόντων

Επιλογή προϊόντων

Επιλέξτε το προϊόν που σας ενδιαφέρει να αγοράσετε κάνοντας κλικ πάνω στο εικονίδιο προσθήκης στο καλάθι αγορών. Στη σελίδα προϊόντων μπορείτε να ενημερωθείτε περαιτέρω για το προϊόν που σας ενδιαφέρει. Επίσης, μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των τεμαχίων που επιθυμείτε να παραγγείλετε. Αφού ολοκληρώσετε τις αλλαγές, πατήστε το εικονίδιο με το καλάθι αγορών και το προϊόν μεταφέρεται αυτόματα στο καλάθι των αγορών σας.

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών μπορείτε να το δείτε πάντα στο πάνω δεξιό μέρος της σελίδας πατώντας πάνω στο εικονίδιο του καλαθιού. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες όπως τη συνολική αξία των προϊόντων που έχουν προστεθεί σε αυτό (καθαρή αξία προϊόντων, χωρίς υπολογισμό εξόδων αποστολής). Από εκεί έχετε την δυνατότητα πατώντας το κουμπί «Προβολή καλαθιού» να μεταφερθείτε στη σελίδα που δείχνει αναλυτικά τα περιεχόμενα του καλαθιού σας. Εκεί μπορείτε να αλλάξετε τις ποσότητες των προϊόντων ή και να διαγράψετε προϊόντα από αυτό. Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε για τα έξοδα αποστολής της παραγγελίας σας, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο.

Αν επιθυμείτε να συνεχίσετε τις αγορές σας, επιλέξτε το πεδίο «Συνέχεια Αγορών» και επαναλάβετε την προαναφερθείσα διαδικασία για κάθε προϊόν που ενδιαφέρεστε να αγοράσετε.

Μεταβολή της ποσότητας αγοράς

Αναγράψετε απευθείας τον αριθμό των τεμαχίων που επιθυμείτε να αγοράσετε στη στήλη «Ποσότητα» ή πατήστε το αντίστοιχο βέλος. Έπειτα πατήστε το πλήκτρο «Ενημέρωση» που βρίσκεται ακριβώς από κάτω. Το καλάθι αγορών σας έχει ενημερωθεί και η νέα συνολική αξία των αγορών σας αναγράφεται στη στήλη «Σύνολο».

Διαγράφοντας κάποιο από τα προϊόντα που βρίσκονται στο καλάθι αγορών

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαγράψετε από την παραγγελία σας κάποιο από τα προϊόντα που έχετε επιλέξει, πατάτε το πλήκτρο «Διαγραφή» στο καλάθι αγορών. Το καλάθι σας ενημερώνεται αυτόματα και η νέα συνολική αξία των αγορών σας εμφανίζεται στη στήλη «Σύνολο». Μπορείτε επίσης να διαγράψετε ένα προϊόν από την περίληψη του καλαθιού πάνω δεξιά. Σε αυτή την περίπτωση η σελίδα θα πρέπει να ανανεωθεί για να φανούν τα τελευταία στοιχεία.

Ολοκλήρωση αγορών

Εφόσον καταλήξετε στα είδη και τον επιθυμητό αριθμό προϊόντων που θέλετε να παραγγείλετε, προχωράτε στο ταμείο κάνοντας κλικ στο κουμπί «Ολοκλήρωση της παραγγελίας». Αμέσως εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα) και τη μέθοδο πληρωμής. Σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει ήδη σύνδεση στο ΗΚ θα σας ζητηθεί στο στάδιο αυτό να καταχωρήσετε τα στοιχεία αυτά. Παράλληλα μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική διεύθυνση παράδοσης της παραγγελίας σας από αυτή που είχατε καταχωρήσει. Ορίζοντας τη διεύθυνση χρέωσης και τη διεύθυνση αποστολής, ενημερώνεστε για τα έξοδα αποστολής της παραγγελίας σας.

Επιλογή τρόπων πληρωμής

Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία παραγγελίας, επιλέγετε έναν από τους τρόπους πληρωμής που προτείνονται. Το ΗΚ επιτρέπει την πληρωμή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, PayPal™ ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Καταχώρηση της παραγγελίας

Η παραγγελία σας θεωρείται ότι έχει καταχωρηθεί επιτυχώς στο σύστημά μας όταν σας σταλεί ενημερωτικό e-mail στο λογαριασμό σας. Στο email θα αναφέρονται οι αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την αγορά σας. To Elixir of Life καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Σε περίπτωση που στη παραγγελία σας προκύψει κάποια εκκρεμότητα τότε θα σας αποσταλεί αντίστοιχο e-mail.

Εναλλακτικά θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την εγγραφή ή την καταχώρηση της παραγγελίας στο site μας. Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων, αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Τα e-mail αυτά σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ’ όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας. Είναι υποχρέωση σας, σε περίπτωση που δε λαμβάνετε τα σχετικά e-mail, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση.

Πληροφορίες αποστολών

Κάθε παραγγελία που πραγματοποιείται από Δευτέρα έως και Παρασκευή (εξαιρούνται οι ημέρες επίσημων αργιών) έως τις 12:00 το μεσημέρι παραδίδεται σε διάστημα 24-72 ωρών στον τελικό αποδέκτη (ανάλογα με τον προορισμό) σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η αποστολή γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας από τις 09:00 έως και τις 18:00 με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier). Οι παραγγελίες που πραγματοποιούνται ημέρα Παρασκευή μετά τις 12:00 ή κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου, παραδίδονται εντός 4 ημερών.

Για αγορές κάτω των 2kg τα έξοδα αποστολής ανέρχονται στα 4,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) προς οποιονδήποτε εγχώριο προορισμό, πλην δυσπρόσιτων περιοχών και ανεξαρτήτως τρόπου πληρωμής της παραγγελίας (Εφάπαξ Χρέωση). Για κάθε επιπλέον κιλό προστίθεται 1,20€ στα έξοδα αποστολής.

Πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται αυτόματα και εμφανίζονται στο αντίστοιχο πεδίο.

Η αποστολή των προϊόντων πραγματοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στον τόπο που υποδεικνύετε στη φόρμα παραγγελίας. Για τις δυσπρόσιτες περιοχές ο χρόνος παράδοσης μπορεί να διαφέρει. Δείτε τις περιοχές που χαρακτηρίζονται από την συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών, ΕΛΤΑ courier. Επίσης, για τις μεταφορές στα Δωδεκάνησα και το ανατολικό Αιγαίο απαιτούνται 48 ώρες.

Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν καθυστερήσεις οφειλόμενες σε λόγους ανωτέρας βίας. Για παράδειγμα δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απεργίες, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, τρομοκρατικές ενέργειες, καθώς και πολέμους, σημαντικές διακυμάνσεις στη συναλλαγματική ισοτιμία, αιφνίδιες κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις.

Για παραγγελίες εκτός Ελλάδος, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στην διεύθυνση info@elixiroflife.gr για τους τρόπους αποστολής και τις χρεώσεις αποστολών.

Παρακαλώ σημειώστε τα παρακάτω

 • Η παραγγελία σας δεν μπορεί να αλλάξει διεύθυνση παράδοσης από την στιγμή που έχει φύγει από την εταιρεία μας.
 • Όλες οι παραγγελίες απαιτούν υπογραφή από τον παραλήπτη κατά την παράδοσή τους.
 • Σε περίπτωση που ο courier δεν σας βρει στην διεύθυνση που δηλώσατε θα σας αφήσει ένα σημείωμα ειδοποίησης. Έτσι θα μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί του και να κανονίσετε νέα ώρα παράδοσης.
 • Οι παραγγελίες εντός Ελλάδας παραδίδονται εντός ωραρίου της courier (εξαρτάται την περιοχή παράδοσης).
  Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας από κάποιο κατάστημα courier, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για το  κοντινότερο  σε εσάς  κατάστημα.
 • Η Qubis διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει ή να τροποποιήσει την πολιτική αποστολών της, δημοσιεύοντας τους σχετικούς νέους όρους και προϋποθέσεις στον ιστότοπo της.

Όροι και προϋποθέσεις για ακύρωση παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε μέχρι την καταχώρηση των στοιχείων σας στη σελίδα πληρωμής.  Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κλείσετε τη σελίδα, ή να κάνετε “κλίκ” σε οποιοδήποτε σύνδεσμο. Αυτό θα σας μεταφέρει εκτός διαδικασίας παραγγελίας. Εάν ολοκληρώσατε τη διαδικασία και επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας σας παρακαλούμε για την άμεση επικοινωνία σας με την Εταιρεία. Μπορείτε να μιλήσετε με τον διαχειριστή στο τηλέφωνο 6944590343. Επίσης μπορείτε να στείλετε άμεσα μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@elixiroflife.gr. Αν έχετε ήδη προβεί στην πληρωμή, θα πρέπει να ενημερώσετε την Εταιρεία για την ακύρωση το αργότερο εντός 4 ωρών. Ώστε να προλάβουμε την ακύρωση πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Διαφορετικά η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί το αίτημά σας.

Καθυστέρηση παραγγελίας

Η παράδοση της παραγγελίας σας ενδέχεται να καθυστερήσει σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών. Επίσης σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων. Ακόμα, μπορεί να καθυστερήσει σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας. Σε περίπτωση που το προϊόν που παραγγείλατε έχει εξαντληθεί, υπάλληλος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις.

Ενημερωτικά e-mail και newsletters 

H Εταιρεία ανά τακτά χρονικά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά e-mail, εφόσον επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα της εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και εάν έχετε επιλέξει να εγγραφείτε στο Νewsletter. Η ενημέρωση από τη Εταιρεία γίνεται μόνο εάν εσείς το επιλέξετε και για όσο χρόνο επιθυμείτε.

H Qubis δεν ευθύνεται για την αποτυχία παράδοσης των newsletter στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να μην συμβεί.

Τα newsletter μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά e-mail μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του site.

H Εταιρεία και το ΗΚ χρησιμοποιούν πάροχο (3rd party company) για την αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των newsletter. Σε καμία περίπτωση όμως δεν αποκαλύπτουν σε τρίτους προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας κλπ.

Τρόποι πληρωμής

Για την καλύτερη  εξυπηρέτησή σας η ΚΑΦΤΑΚΗΣ ΕΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  διαθέτει  τους  ακόλουθους  τρόπους πληρωμής:

 • Με πληρωμή μέσω Πιστωτικής – Χρεωστικής κάρτας.
 • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
 • Με πληρωμή μέσω PayPal™

Στο καταθετήριο της τράπεζας πρέπει να αναγράψετε ως αιτιολογία το πλήρες ονοματεπώνυμο σας. Για την ταχύτερη εκτέλεση της παραγγελίας σας μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 6944590343 ή μέσω e-mail στο info@elixiroflife.gr.

Οι τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο μπορείτε να καταθέσετε τα χρήματα είναι:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός Λογαριασμού IBAN:  GR3602600510000800200074642

στο όνομα ΚΑΦΤΑΚΗΣ ΕΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Με χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας

Με πιστωτική κάρτα μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ στο τέλος της παραγγελίας σας. Η διαδικασία εξόφλησης της πληρωμής σας αναλαμβάνεται από την τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Έτσι εξασφαλίζεται η απόλυτη ασφάλεια της συναλλαγής σας. Οι πληρωμές γίνονται μέσω redirection σε  ασφαλές περιβάλλον της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Η Εταιρεία δεν κρατάει κανένα ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο. Η διαδικασία πληρωμής ολοκληρώνεται στο  περιβάλλον της τράπεζας η οποία ειδοποιεί αν η πληρωμή ήταν επιτυχής ή όχι προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραγγελία.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει ή να τροποποιήσει την πολιτική τρόπων πληρωμών της. Εαν συμβεί αυτό θα δημοσιεύσει τους νέους όρους και προϋποθέσεις στον ιστότοπό της.

Επιστροφές Προϊόντων

Η Εταιρεία στοχεύοντας πάντα στην καλύτερη εξυπηρέτησή σας, προσφέρει τη δυνατότητα της επιστροφής ή της αλλαγής των προϊόντων της παραγγελίας σας, αν για κάποιο λόγο δε σας ικανοποιούν.

Όροι Επιστροφών
Οι επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές υπό τους παρακάτω όρους:

1. Η επιστροφή πρέπει να γίνει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.

2. Το επιστρεφόμενο προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, όπως ακριβώς ήταν πριν την πώληση στην αρχική του συσκευασία και με όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας καθώς και όποιο δώρο πιθανώς περιελάμβανε αυτή. Σε περίπτωση που δεν επιστραφεί το επιπλέον δώρο, τότε η αξία του αφαιρείται από το επιστρεφόμενο ποσό.

3. Για να γίνει δεκτή η επιστροφή θα πρέπει το προϊόν να συνοδεύεται από το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, ή τιμολόγιο). Σε περίπτωση που η αγορά είχε γίνει με πιστωτική κάρτα θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο του αποκόμματος που εκδόθηκε από το τραπεζικό τερματικό.

4. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και γίνει δεκτή επιστροφή προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται να λάβει πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας για αγορά άλλου/ων προϊόντος/ων.

5. Σε περίπτωση που σας παραδοθεί κάποιο ελαττωματικό προϊόν, ενημερώστε μας το συντομότερο δυνατό σχετικά με το προϊόν και το πρόβλημα που παρουσιάστηκε.

Πριν την επιστροφή του προϊόντος, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μας ενημερώσετε στο info@elixiroflife.gr. Μπορείτε επίσης να μας βρείτε στο τηλέφωνο (+30) 6944590343 Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 π.μ ~ 16.00 μ.μ.

Διαδικασία Επιστροφών

Αποστολή προϊόντος

Μπορείτε να μας αποστείλετε το προϊόν ακολουθώντας την εξής διαδικασία:

 1. Συσκευάζετε το προϊόν, σε ένα μεγαλύτερο κουτί ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή ή χρησιμοποιείτε το κουτί στο οποίο παραλάβατε την παραγγελία σας.
 2. Αποστέλλετε το δέμα, μέσω του πρακτορείου ταχυμεταφορών Courier από το οποίο παραλάβατε την παραγγελία σας, υπόψιν Τμήματος Επιστροφών.

Κόστος επιστροφών

Σε περίπτωση υπαιτιότητας της ΚΑΦΤΑΚΗΣ ΕΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ το κόστος της επιστροφής βαρύνει την Εταιρεία και ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει αν θέλει την επιστροφή των χρημάτων του, πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας για αγορά άλλου προϊόντος ή την εκ νέου αποστολή της παραγγελίας.  Σε περίπτωση υπαιτιότητας του Πελάτη, ο τελευταίος βαρύνεται με τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει ή να τροποποιήσει την πολιτική επιστροφών της, δημοσιεύοντας τους σχετικούς νέους όρους στον ιστότοπό της.

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών ή σε περίπτωση που η Εταιρεία κατά την απόλυτη κρίση της, θεωρήσει ότι ο Πελάτης καταχράται το δικαίωμα επιστροφής ή δρα κακόπιστα διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή του προϊόντος ακόμα κι αν πληρούνται οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση που το προϊόν παραβαίνει τους όρους επιστροφών και κριθεί ακατάλληλο προς επιστροφή, τότε αυτό θα επιστρέφεται στον πελάτη. Τα μεταφορικά θα επιβαρύνουν τον ίδιο.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Pin It on Pinterest